Odzież robocza MarketBHPodzież ochronna

obuwie

rękawice robocze


ochrona dróg oddechowych

ochrona oczu i twarzy

ochrona głowy

ochrona słuchu


sprzęt asekuracyjny

sprzęt przeciwpożarowy


tablice i znaki

meble socjalne

chemia

inne


Skocz do:

- półmaski jednorazowe
- półmaski wielokrotnego użytku
- maski całotwarzowe
- elementy filtrujące
- kaptury, hełmy powietrzne
- testery, detektory, inne...
Zobacz:

stosowanie filtrów i pochłaniaczy
klasa absorpcji pochłaniaczy
dobór filtrów w zależności od NDS

W celu zabezpieczenia dróg oddechowych przed szkodliwym działaniem pewnych substancji, Market BHP stworzył ciekawą ofertę akcesoriów ochronnych, takich jak: maska przeciwgazowa, całotwarzowa przeciwodpryskowa osłona twarzy, maska przeciwpyłowa oraz pochłaniacze przeciwgazowe. Przeciwodpryskowa osłona twarzy doskonale chroni pracowników przed uszkodzeniami wzroku oraz skóry twarzy, jest lekka i nie ogranicza widoczności. Oferowane przez nas maski ochronne, maski przeciwgazowe, maski przeciwpyłowe oraz pochłaniacze gazowe są produktami najwyższej jakości, które zabezpieczają pracowników przed różnorodnymi urazami, na które są narażeni podczas wykonywania obowiązków. Nasze produkty posiadają niezbędne atesty oraz certyfikaty, które potwierdzają ich skuteczność oraz niezawodność.
półmaska jednorazowa
M1100VB P1

półmaska jednorazowa
3M 9312 P1

półmaska jednorazowa
FS 17 FFP1 D
 
Materiał: włóknina syntetyczna

Opis:
część nosowa regulowana, brzegi pod częścią nosową wzmacniane pianką. Zawór wydechowy
wysokiej skuteczności. Składana pionowo. Klasa ochrony P1:
chroni przed pyłami, aerozolami cząsteczkami stałymi do 4 NDS, zastosowanie: pył węglowy, pyłki roślin, siarka, celuloza, opiłki
metali żelaznych, grafit naturalny
i syntetyczny, węglan wapnia,
gips, kreda, tynk, marmur

Rozmiar: uniwersalny

Kolor:

Normy: EN 149:2001

Materiał: włóknina elektretowa

Opis:
trójpanelowa konstrukcja oraz miękka wyściełająca siatka,
pianka uszczelniająca w części nosowej, zawór Cool Flow odprowadza ciepło i wilgoć z półmaski. Klasa ochrony P1:
chroni przed pyłami, aerozolami cząsteczkami stałymi do 4 NDS, zastosowanie: rdza, cząstki
metalu, beton, kamień, mgły olejowe i wodne występujące
zwykle podczas ręcznego szlifowania, wiercenia i cięcia
Rozmiar: uniwersalny

Kolor:

Normy: EN 149:2001

Materiał: włóknina elektretowa

Opis:
trójwarstwowa, klasa ochrony
P1: chroni przed pyłami,
aerozolami, cząstkami
stałymi do 4 NDS, zastoso-
wanie: węglan wapnia, grafit
naturalny i syntetyczny, gips,
kreda, tynk, marmur, tlenek
cynku, pyłki roślin, celuloza,
siarka, opiłki metali żelaznych,
pył węglowy

Rozmiar: uniwersalny

Kolor:

Normy: EN 149:2001

półmaska jednorazowa
FS 17 V FFP1 D

półmaska jednorazowa
FS 21 FFP2 D

półmaska jednorazowa
FS 21 V FFP2 D
 
Materiał: włóknina elektretowa

Opis:
trójwarstwowa, z zaworem
wydechowym, klasa ochrony
P1: chroni przed pyłami,
aerozolami, cząstkami
stałymi do 4 NDS, zasto-
sowanie: węglan wapnia,
grafit naturalny i syntetyczny,
gips, kreda, tynk, marmur,
tlenek cynku, pyłki roślin,
celuloza, siarka, opiłki
metali żelaznych, pył węglowy

Rozmiar: uniwersalny

Kolor:

Normy: EN 149:2001

Materiał: włóknina elektretowa

Opis:
klasa ochrony P2: chroni przed
aerozolami cząstek stałych,
aerozolami na bazie wody
(pył, dym), aerozolami z ciekłą
fazą rozproszoną (mgły) do 10
NDS, zastosowanie: pył
azbestu, miedzi, baru, tytanu,
wanadu, chromu, manganu,
pył drewna twardego, pył
węglowy

Rozmiar: uniwersalny

Kolor:

Normy: EN 149:2001

Materiał: włóknina elektretowa

Opis:
z zaworem wydechowym, klasa
ochrony P2: chroni przed aero-
zolami cząstek stałych, aero-
zolami na bazie wody (pył, dym),
aerozolami z ciekłą fazą
rozproszoną (mgły) do 10
NDS, zastosowanie: pył
azbestu, miedzi, baru, tytanu,
wanadu, chromu, manganu,
pył drewna twardego, pył
węglowy

Rozmiar: uniwersalny

Kolor:

Normy: EN 149:2001

półmaska jednorazowa
FX 2030 V FFP3 D

półmaska jednorazowa
FS 930 V FFP3 D

półmaska jednorazowa
FM 0/11 P2
 
Materiał: włóknina elektretowa

Opis:
z zaworem wydechowym, klasa
ochrony P3: chroni przed aero-
zolami cząstek stałych, aero-
zolami na bazie wody (pył,
dym), aerozolami z ciekłą fazą
rozproszenia (mgły) do 30 NDS,
zastosowanie: pyły respirabilne,
spawanie i lutowanie, pyły
zawierające beryl, antymon,
arsen, kadm, kobalt, nikiel, rad,
strychninę, cząstki radioaktywne

Rozmiar: uniwersalny

Kolor:

Normy: EN 149:2001

Materiał: włóknina elektretowa

Opis:
z zaworem wydechowym, klasa
ochrony P3: chroni przed aero-
zolami cząstek stałych, aero-
zolami na bazie wody (pył, dym),
aerozolami z ciekłą fazą rozpro-
szenia (mgły) do 30 NDS,
zastosowanie: pyły respirabilne,
spawanie i lutowanie, pyły
zawierające beryl, antymon,
arsen, kadm, kobalt, nikiel, rad,
strychninę, cząstki radioaktywne

Rozmiar: uniwersalny

Kolor:

Normy: EN 149:2001

Materiał: włóknina polipropylenowa

Opis:
klasa ochrony P2: chroni przed
pyłami, dymami i mgłami oraz
pyłami azbestu, do 10 NDS,
dwudrożna - przepływ powietrza
w fazie wdechu następuje przez
filtr wstępny z pianki poliureta-
nowej i filtr główny z włókniny
pneumotermicznej polipropy-
lenowej, a w fazie wydechu
przez zawór wydechowy

Rozmiar: uniwersalny

Normy: EN 149:2001

półmaska jednorazowa
8812 P1

półmaska jednorazowa
9322 P2

półmaska jednorazowa
8835 P3
 
Materiał: włóknina

Opis:
z zaworem wydechowym, klasa
ochrony P1, kopułkowa konstru-
kcja utrzymuje włókninę
filtrującą z dala od twarzy,
dobra ochrona przeciw pyłom
do 4 NDS, specjalny zawór
redukuje poziom ciepła
i wilgoci

Rozmiar: uniwersalny

Normy: EN 149:2001

Materiał: włóknina

Opis:
z zaworem wydechowym,
składana, trój-panelowa
konstrukcja, brak skłonności
do zapadania się, klasa ochrony
P2: chroni przed pyłami, dymami,
mgłami do 10 NDS, zastoso-
wanie: hutnictwo, rolnictwo,
farmaceutyka, budownictwo,
obróbka metali, przemysł
ceramiczny, przemysł spożyw-
czy, chemikalia w proszku,
laboratoria, tartaki

Rozmiar: uniwersalny

Normy: EN 149:2001

Materiał: włóknina

Opis:
z zaworem wydechowym, klasa
ochrony P3: ochrona przeciw
cząstkom stałym i nielotnym
cząsteczkom ciekłym do 20 NDS,
zastosowanie: przemysł farma-
ceutyczny, stocznie, budownictwo,
spawanie i lutowanie, produkcja
akumulatorów, przemysł
chemiczny, odlewnie żelaza
i stali, duża powierzchnia
filtracyjna

Rozmiar: uniwersalny

Normy: EN 149:2001

półmaska jednorazowa
9926 FF P2

półmaska jednorazowa
3M 9152 V-Flex

półmaska jednorazowa
3200 FF P2
 
Materiał: włóknina

Opis:
klasa ochrony P2, chroni przed
pyłami i gazami kwaśnymi,
fluorowodorem, w stężeniach
poniżej NDS, wkład węglowy
neutralizujący przykre zapachy
gazów kwaśnych i fluorowodoru,
zawór redukujący poziom
ciepła i wilgoci

Rozmiar: uniwersalny

Normy: EN 149:2001

Materiał: włóknina

Opis:
półmaska rozkłada się w prze-
stronną, komfortową przestrzeń,
dla swobodnego oddychania,
pracowania i mówienia. Wyso-
kowydajny wkład filtrujący. Klasa
ochrony P2, średnie stężenia
drobnych pyłów do 12xNDS oraz
mgły olejowe i wodne występujące
zwykle podczas gipsowania,
cementowania i szlifowania,
a także pył drzewny. Zastoso-
wanie: farby, lakiery, stal miękka,
cynk, stal nierdzewna, malo-
wanie natryskowe, pestycydy
wodne, pleśń, bakterie, rolnictwo

Rozmiar: standardowy i mały

Normy: EN 149:2001

Materiał: włóknina

Opis:
półmaska składana, ergonomi-
czne dopasowanie do twarzy,
eliminuje ryzyko złego przyle-
gania półmaski i ewentualnych
nieszczelności w okolicach nosa.
Klasa ochrony P2, ochrona przed
szkodliwymi pyłami, mgłami i
dymami, przeciw stałym i ciekłym
cząstkom o średniej wielkości do
10xNDS. Zastosowanie: montaż
materiałów izolacyjnych, np.
wełna mineralna, pył kwarcowy,
szlifowanie, cięcie, frezowanie,
wiercenie, piłowanie, oczyszcza-
lnie ścieków, prace górnicze,
przetwarzanie żywic i klejów

Rozmiar: uniwersalny

Normy: EN 149:2001

półmaska jednorazowa
higieniczna

półmaska wielokrotnego
użytku PARAT 3100

półmaska wielokrotnego
użytku MSR 2
 
Materiał: włóknina

Opis:
trójwarstwowa, pełno barie-
rowa, doskonale przepuszcza
powietrze, taśma profilująca
nos, zawiązywana na troki
lub gumkę, 1 op. = 50 szt

Rozmiar: uniwersalny

Normy: PN-EN 14683:2006

Opis:
półmaska ucieczkowa zapewnia szybką ochronę przed szkodliwymi gazami. Wyposażona w filtr
ABEK15, posiada sprzączkę szybkiego zwolnienia, wyposażona w wytrzymałe opakowanie, które chroni maskę, zapewnia długi
okres użytkowania maski. Pokrywa zapewniająca wyraźny widok filtra
i daty przydatności, posiada
spinacz pozwalający na zaczepie-
nie na ubraniu roboczym. Czas działania co najmniej 15 minut. Zgodnie z DIN 58647-7

Rozmiar: uniwersalny

Normy: EN 403

Opis:
półmaska ucieczkowa służy do natychmiastowego, bezpiecznego opuszczenia miejsca zagrożenia. Czas działania ok. 15 minut. Wyposażona w pochłaniacz
przeciw niebezpiecznym gazom
typu ABEK oraz filtr P2 przeciw cząsteczkom. Zapakowana w wygodnym pojemniku, który
można przymocować do paska. Doskonale przylega, taśmy
nagłowia ze sprzączkami obrotowymi, niski opór
przepływu powietrza.

Rozmiar: uniwersalny

Normy: EN 403

półmaska wielokrotnego
użytku MP 12/5

półmaska wielokrotnego
użytku air ace

półmaska wielokrotnego
użytku x-plore 3500
 
Materiał: guma/silikon

Opis:
w połączeniu z filtrami
O100 mm klasy P2,
przystosowana do ochrony przed
pyłami i aerozolami, posiada
dwa łączniki puszkowe

Rozmiar: uniwersalny

Normy: EN 140:1998

Materiał: mieszanka tworzywa i silikonu

Opis:
dwa oddzielne zawory: wlotowy
i wylotowy, szerokie filtry
(240 cm2) zmniejszają do
minimum opór przy oddychaniu,
filtr ABC: przeciw toksycznym
gazom i oparom, dwa wymienne
filtry: aktywowany filtr węglowy
oraz mikrofiltr P2 lub P3,
możliwość wyposażenia
półmaski w osłonę twarzy

Rozmiar: uniwersalny

Normy: EN 143:2000

Materiał: DrägerFlex

Opis:
boczny montaż filtrów bagne-
towych (2szt) gwarantujący
dobre pole widzenia, miękkie
pasy nagłowne, możliwość
ściągnięcia półmaski bez
konieczności zdejmowania hełmu

Rozmiary: S, M, L

Normy: EN 140

półmaska wielokrotnego
użytku x-plore 4340

półmaska wielokrotnego
użytku seria 6000

półmaska wielokrotnego
użytku advantage 200
 
Materiał: termoplastyczna
guma

Opis:
gwintowe połączenie filtrów Rd40 zgodne z normą EN 148-1 lub opcjonalnie Rd90, bardzo dobrze przylega do twarzy, niska waga
90 g, łatwe czyszczenie, nawet
w pralce, taśma nagłowna w
formie pętli, tylko z dwoma punktami regulacji - łatwe i
szybkie zakładanie i dopasowanie, zawór wydechowy odprowadza powietrze wydychane na zewnątrz
i zapewnia przyjemny mikroklimat w masce

Rozmiary: S/M, M/L

Normy: EN 140

Opis:
dwa łączniki bagnetowe, kształt
półmaski i mocowanie filtrów
poprawia pole widzenia, niski
opór oddychania, wygodne
taśmy nagłowia i pasek na kark

Rozmiary: S, M, L

Normy: EN 140

Materiał: termoplastyczna guma

Opis:
bagnetowe połączenie filtrów,
równomierne przyleganie do
twarzy, uproszczone nagłowie
o 4-punktowym zaczepieniu
do części twarzowej

Rozmiary: S, M, L

Normy: EN 140

półmaska wielokrotnego
użytku secura 2000

półmaska wielokrotnego
użytku mp 21/1

półmaska wielokrotnego
użytku new euromask
 
Materiał: silikon lub neopren

Opis:
trudnopalna, antystatyczna, dwa
boczne złącza bagnetowe,
nagłowie tekstylno-gumowe
z plastikowymi taśmami,
system szybkiego dociągania
taśm, dolny zawór wydechowy

Rozmiary: M, L

Normy: EN 140:2001

Materiał: silikon

Opis:
połączenie gwintowe typu
Rd 40 x 1/7'' zapewnia dobrą
widoczność, centralny sposób
montażu elementu filtrującego,
przystosowana do podłączenia
elementu filtrującego bezpo-
średnio lub poprzez wąż
oddechowy

Rozmiar: uniwersalny

Normy: EN 140

Materiał: silikon

Opis:
dwa boczne złącza gwintowe
do mocowania elementów
filtrujących o średnicy 70 mm,
nagłowie tekstylno-gumowe
z plastikowymi taśmami

Rozmiar: uniwersalny

Normy: EN 140

półmaska wielokrotnego
użytku euromask uno

półmaska wielokrotnego
użytku 3M 7500

półmaska wielokrotnego
użytku euromask etna
 
Materiał: silikon

Opis:
centralny system montażu
elementu filtrującego,
gwintowany, średnica 70 mm,
nagłowie tekstylno-gumowe
z plastikowymi taśmami

Rozmiar: uniwersalny

Normy: EN 140

Materiał: silikon

Opis:
połączenie bagnetowe elementów oczyszczających, konstrukcja z dwom filtrami zapewnia niższe opory oddychania, opatentowany zawór wydechowy Cool Flow zapewnia mniejsze opory wydechu, mniejsze kumulowanie ciepła i
potu, wydychane powietrze kierowane jest w dół, niskopro-
filowana konstrukcja minimalizuje przeszkody w polu widzenia, zredukowane zaparowywanie środków ochrony oczu

Rozmiar: mały, średni, duży

Normy: EN 140

Materiał: guma, plastik

Opis:
połączenie bagnetowe elementów oczyszczających, po skompletowaniu z odpowiednimi pochłaniaczami służy do ochrony układu oddechowego przed
gazami, parami i mgłami różnych pierwiastków i związków chemicznych. Składa się z żółtoszarej części twarzowej z zaworem wydechowym oraz niebieskiej części stabilizującej, taśmy nagłowia oraz taśmy
szyjnej
Rozmiary: uniwersalny

Normy: EN 140

maska całotwarzowa
panarea 7000

maska całotwarzowa
vision 2

maska całotwarzowa
3S basic plus
 
Materiał: silikon

Opis:
pięciopunktowe taśmy nagłowia dzięki, którym maskę można
łatwo i szybko założyć. Panoramiczna szyba zapewnia szerokie pole widzenia - wyko-
nana z poliwęglanu. Posiada inteligentny system wentylacji
oraz membranę ułatwiającą komunikację. Połączenie gwin-
towe z elementami oczyszcza
jącymi Rd 40x1/7''

Rozmiary: uniwersalny

Normy: EN 140

Materiał: silikon

Opis:
szeroki, panoramiczny wizjer
poliwęglanowy, zapewniający
98% pole widzenia, dostępna
w dwóch wersjach: z centralnym
lub bocznym montażem
elementów filtrujących
połączenie gwintowe
Rd 40 x 1/7''

Rozmiary: S, M, L

Normy: EN 136

Materiał: mieszanka gumowa

Opis:
szeroki pas uszczelniający
standardowe połączenie
gwintowe typu Rd 40 x 1/7'',
poliwęglanowa szybka
odporna na zarysowania,
regulacja pasków nagłownych
za pomocą metalowych
klamer

Rozmiar: uniwersalny

Normy: EN 136, EN 140

maska całotwarzowa
ultra elite

maska całotwarzowa
3S

maska całotwarzowa
advantage 3000
 
Materiał: mieszanka gumowa
lub silikon

Opis:
panoramiczna szyba zapewnia-
jąca prawie 100% pole
widzenia, szyba odporna
na zarysowania, pięcio-
punktowe nagłowie,
połączenie gwintowe
typu Rd 40 x 1/7'''

Rozmiary: mały, standard

Normy: EN 136

Materiał: mieszanka gumowa
lub silikon

Opis:
szeroki pas uszczelniający,
membrana foniczna, wizjer
z poliwęglanu lub triplex,
przepływ powietrza zapobie-
gający parowaniu, połączenie
gwintowe typu Rd 40 x 1/7'',
w wersji nadciśnieniowej maska
dostępna z gwintem M 45 x 3 lub
szybkozłączem

Rozmiary: mały, standard

Normy: EN 136

Materiał: wielowarstwowy laminat
i elastomer

Opis:
duża, panoramiczna szyba
z korekcją optyczną, nagłowny
system typu advantage, do
wyboru wersja z jednym ele-
mentem oczyszczającym
(centralny) lub dwoma (boczne),
połączenie w zależności od
wersji: gwint typu Rd 40 x 1/7''
lub bagnetowe

Rozmiary: mały, średni, duży

Normy: EN 136

maska całotwarzowa
x-plore 6300

maska całotwarzowa
x-plore 5500

maska całotwarzowa
climax 731
 
Materiał: mieszanka gumowa

Opis:
wizjer z poliwęglanu zapewnia-
jący szerokie pole widzenia
do 180°, membrana foniczna,
pięciopunktowe nagłowie,
połączenie gwintowe typu
Rd 40 x 1/7''

Rozmiar: uniwersalny

Normy: EN 136

Materiał: mieszanka gumowa

Opis:
panoramiczna szyba z poliwę-
glanu, szyba odporna na
zarysowania, pięciopunktowe
nagłowie, połączenie bagnetowe
dwupunktowe, cofnięte w tył
filtry zapewniają lepszą widoczność,
potrójna fałda uszczelniająca

Rozmiar: uniwersalny

Normy: EN 136

Materiał: silikon

Opis:
szeroki, panoramiczny wizjer poliwęglanowy, pięciopunktowy system zapięć ułatwiający zakładanie i zdejmowanie maski, wewnętrzna półmaska wykonana
z termoplastycznego kauczuku, wyposażona w łącznik gwintowy
Rd 40x1/7'' wraz z zaworem oddechowym oraz uszczelką

Rozmiary: uniwersalny

Normy: EN 136

maska całotwarzowa
seria 6000

filtry wstępne

filtr F 21/80 P3
 
Materiał: elastomer

Opis:
duża, panoramiczna szyba
z poliwęglanu, część twarzowa
wykonana z silikonu, komora
foniczna, bagnetowy system
mocowania filtrów, specjalny
zawór wydechowy kierujący
wydychane powietrze w dół,
czteropunktowe nagłowie

Rozmiary: S, M, L

Normy: EN 136

Materiał: włóknina

Opis:
filtr wstępny używany jako
dodatkowe zabezpieczenie
pochłaniacza, rozmiar i kształt
dostosowany do typu półmaski
lub maski, filtr wstępny moco-
wany jest za pomocą nakładek

Normy: EN 143

Materiał: obudowa z tworzywa

Opis:
wyposażony w gwint Rd 40
x 1/7'', przeznaczony do ochrony
przed pyłami, mgłami, aero-
zolami, których stężenie nie
przekracza 30 x NDS

Normy: EN 143

pochłaniacze,
filtropochłaniacze

pochłaniacze,
secura

pochłaniacze,
Maskpol
 
Materiał: obudowa z tworzywa

Opis:
typ: A, ABEK, mocowane
bezpośrednio do korpusu,
półmaski, filtropochłaniacze
wyposażone są dodatkowo
w filtr przeciwpyłowy, wyposa-
żone w złącze gwintowe O 70

Normy: EN 143

Materiał: obudowa z tworzywa

Opis:
typ: A1, A2, B1, B2, E1, E2, K1,
K2 oraz ABEK 1, mocowane
za pomocą łącznika bagne-
towego do korpusu maski lub
półmaski, filtropochłaniacze
wyposażone są dodatkowo
w filtr przeciwpyłowy

Normy: EN 141

Materiał: obudowa z metalu
lub tworzywa

Opis:
typ: A2, B2, E2, K2, CO oraz
A2 B2 E2 K2, mocowane
do korpusu maski lub półmaski
bezpośrednio lub poprzez wąż
oddechowy, filtropochłaniacze
wyposażone są dodatkowo
w filtr przeciwpyłowy, gwint
Rd 40 x 1/7''

Normy: EN 141

filtropochłaniacze
pochłaniacze msa auer

filtropochłaniacze
pochłaniacze drager

filtropochłaniacze
pochłaniacze 3M
 
Materiał: obudowa z metalu
lub tworzywa

Opis:
typ: A, B, E, K, ABEK,
ABEK-CO-NO-HGSt,
mocowane bezpośrednio
do korpusu maski lub
półmaski, filtropochła-
niacze wyposażone są
dodatkowo w filtr przeciw-
pyłowy, wyposażone
w gwint Rd 40 x 1/7'', comfo
lub złącze bagnetowe

Normy: EN 141

Materiał: obudowa z metalu
lub tworzywa

Opis:
typ: A, B, E, K, ABEK, ABEK-
HG-CO-NO, mocowane
bezpośrednio do korpusu
maski lub półmaski, filtropo-
chłaniacze wyposażone są
dodatkowo w filtr przeciwpyłowy,
wyposażone w gwint Rd
40 x 17'' Rd 91 lub złącze
bagnetowe.

Normy: EN 141

Materiał: obudowa z tworzywa

Opis:
typ: A, K, ABE, ABEK, HG,
mocowane bezpośrednio
do korpusu maski lub
półmaski, filtropochłaniacze
wyposażone są dodatkowo
w filtr przeciwpyłowy, wyposa-
żone w złącze bagnetowe

Normy: EN 141

aparaty butlowe

aparaty butlowe

aparat wężowy tłoczonego
powietrza AT 47
 
Materiał: włókna niepalne,
butla stalowa lub kompozytowa

Opis:
zabezpiecza drogi oddechowe
niezależnie od środowiska
zewnętrznego, podstawowe
wyposażenie: noszak, maska,
butla, butla stalowa: 4L/200bar,
6L/300 bar, butla kompozytowa:
6L/300 bar, 6,8L/300 bar,
6,9L/300 bar

Normy: EN 137

Materiał: włókna niepalne, butla
stalowa, aluminiowa lub
kompozytowa

Opis:
zabezpiecza drogi oddechowe
niezależnie od środowiska
zewnętrznego, podstawowe
wyposażenie: noszak, maska,
butla, butla stalowa 200 bar:
4L, 6L, 7L, 9L, butla stalowa
300 bar: 2L, 6L, butla kompozy-
towa 200 bar: 9L, butla kompo-
zytowa 300 bar: 2L, 3L,
4,7L, 6L, 6,8L, 9L

Normy: EN 137

Opis:
zabezpiecza drogi oddechowe
poprzez dostarczanie za pomocą
węża oraz dmuchawy świeżego
powietrza, aparat jednostano-
wiskowy, stosowany przy
pracach w kanałach,
zbiornikach, piwnicach

Rozmiary: 670x520x300

aparat wężowy świeżego
powietrza turbo flo

kaptury ucieczkowe

kaptury ochronne
 
Opis:
zabezpiecza drogi oddechowe
poprzez dostarczanie za
pomocą węża oraz dmuchawy
(lub bez niej) świeżego powietrza,
aparat dwustanowiskowy z
możliwością rozbudowy,
na krótkim odcinku istnieje
możliwość pracy bez dmuch-
awy (do 9 m)

Normy: EN 138

Materiał: trudnopalne PCV

Opis:
przeznaczony do ewakuacji ze
strefy zadymionej lub po skom-
pletowaniu z odpowiednimi
pochłaniaczami zabezpiecza
przed gazami, parami, w zale-
żności od wersji wyposażone
w stały filtr lub mocowany za
pomocą gwintu Rd 40 x 1/7''.
Dostępne również wersje
z butlą ze sprężonym powie-
trzem (na 10 lub 15 minut).

Normy: EN 403

Materiał: nylon z pokryciem
poliuretanowym

Opis:
lekki kaptur z szerokim wizjerem,
chroniący drogi oddechowe
poprzez połączenie z syste-
mem nadmuchowym umie-
szczonym na pasie biodrowym,
system nadmuchowy zasilany
akumulatorkiem dostarcza
powietrze oczyszczone poprzez
zamontowane filtry lub powietrze
z systemu zamkniętego

Normy: EN 12941

procap

hełm powietrzny
dla piaskarzy

alkotestery
 
Materiał: żaroodporny poliamid

Opis:
hełm z szerokim wizjerem,
chroniący drogi oddechowe
poprzez połączenie z systemem
nadmuchowym umieszczonym
na pasie biodrowym, system
nadmuchowy zasilany
akumulatorkiem dostarcza
powietrze oczyszczone poprzez
zamontowane filtry lub powietrze
z systemu zamkniętego, szeroki
zakres dostępnych wizjerów

Normy: EN 12941

Opis:
ochrona dróg oddechowych
przy piaskowaniu, śrutowaniu,
poprzez dostarczanie świeżego
powietrza systemem wężowym,
wyposażony w elementy tłumiące
przed nadmiernym hałasem,
posiada wskaźnik przepływu
powietrza

Normy: EN 271

Opis:
testery trzeźwości, przezna-
czone do badania zawartości
alkoholu w wydychanym
powietrzu, dostępne są
testery podręczne oraz
dowodowe z opcjonalną
drukarką

detektory gazów

wąż oddechowy

torba na maskę
 
Opis:
mierniki służące wykrywaniu
niebezpiecznych stężeń sub-
stancji szkodliwych, wybucho-
wych, dostępne są detektory
stacjonarne, przenośne
(osobiste) - elektroniczne,
rurkowe, występują w różnym
zestawieniu - jako jedno- lub
wielogazowe

Normy: EN 50270

Materiał: guma

Opis:
karbowany, zakończony z obydwu
stron gwintem Rd 40 x 1/7'', służy
do połączenia maski z pochła-
niaczem lub filtropochłaniaczem,
w przypadku gdy masa elementu
filtrującego przekracza
dopuszczalną wagę

Rozmiary: 55 cm

Normy: EN 12083, EN 148

Materiał: typu codura

Opis:
torba do przechowywania maski
z pochłaniaczem, wyposażona
w wewnętrzną przegrodę na
pochłaniacz, torba jest niezbę-
dna przy używaniu maski z
pochłaniaczami typu P22, P23
lub filtropochłaniaczem FP 203